Sök

Våra samlingar är sökbara i vår bibliotekskatalog ELSA och i Libris.

Barn- och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomsböcker är sökbara i bibliotekskatalogen. De beställs fram ur magasin och läses på plats i biblioteket.  Barn- och ungdomsböckerna är sökbara med särskilda barnämnesord. Från och med utgivningsåret 2000 är de flesta titlar försedda med ämnesord och från och med 2005 alla titlar.

Teoretisk litteratur

Den teoretiska samlingen består av ca 19 000 volymer böcker, tidskrifter och uppsatser om barn- och ungdomslitteratur och angränsande ämnen. Den teoretiska litteraturen kan sökas fram med hjälp av särskilda barnlitterära teoretiska ämnesord. Använd ämnesordslistan som hjälp  när du söker. 

Tidskrifter och artiklar

Biblioteket prenumererar på ca 40 tryckta tidskrifter. Vissa av dessa finns även tillgängliga digitalt om du är på plats på institutet. Det finns också ett antal e-tidskrifter (Open access) som är öppna för alla. Artiklar och bidrag ur samlingsverk inom det barn- och ungdomslitterära fältet är sökbara med teoretiska ämnesord i bibliotekskatalogen. 

Artiklar kan även sökas i databaserna artikelsök och retriever. Artikelsök innehåller referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter och i Retriever finns artiklar i fulltext från flertalet svenska dagstidningar. Dessa databaser finns endast tillgängliga i biblioteket. 

Kontakt

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp att söka i våra samlingar.