Bokprovning

Ett av institutets största evenemang är den årliga Bokprovningen. Genom öppna föreläsningar, en utställning, en rapport med analyser och statistik samt en turné presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla intresserade är välkomna att ta del av Bokprovningen.

Bokprovningen, logga

Om Bokprovningen

I Bokprovningen presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker genom statistik och fördjupningar. Bokprovningen har genomförts varje år sedan mitten av 1990-talet. Det gör att det finns ett gediget jämförelsematerial bakåt i tiden, vilket ger en unik och heltäckande översikt över barn- och ungdomsboksutgivningen i Sverige. Bokprovningen innehåller Sveriges mest detaljerade bokutgivningsstatistik.

De barn- och ungdomsböcker som gavs ut under det aktuella året och som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den sista februari året efter, ligger till grund för Bokprovningen. Böckerna som samlas in bygger på gåvor från utgivare.

I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet. Syftet är i stället att se till hela utgivningen och bredden i den. Svenska barnboksinstitutet förhåller sig objektivt till utgivningen och ger heller inte boktips.

Svenska barnboksinstitutet är en icke vinstdrivande enskild stiftelse. Bokprovning som begrepp är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet sedan 2015 och får därför inte användas i kommersiellt syfte.

Bokprovningen genomförs med stöd från Region Stockholm.

Arkiv

Dokumentation från alla Bokprovningar sedan 1993 hittar du på arkivsidan.