Bokprovning

Ett av institutets största evenemang är den årliga Bokprovningen. Genom öppna föreläsningar, en utställning, en rapport med analyser och statistik samt en turné presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla intresserade är välkomna att ta del av Bokprovningen.

Bokprovningen, logga

Om Bokprovningen

Syftet med Bokprovningen är att se till hela utgivningen och bredden i den. De barn- och ungdomsböcker som gavs ut under det aktuella året och som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den sista februari året efter, ligger till grund för hela Bokprovningen. I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet och Bokprovningen ger inte boktips.

Bokprovningen  har genomförts varje år sedan mitten av 1990-talet. Det gör att det finns ett gediget jämförelsematerial bakåt vilket ger en unik och heltäckande översikt över utgivningen i Sverige. 

Begreppet Bokprovning är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet. Bokprovningen genomförs med stöd från Stockholms stad.

Tidigare år

Dokumentation från alla Bokprovningar sedan 1993 hittar du på arkivsidan. 

Kontakt

Lillemor Torstensson
Kommunikationsansvarig