Bokprovning

Ett av institutets största evenemang är den årliga Bokprovningen. Genom öppna föreläsningar, en utställning, en rapport med analyser och statistik samt en turné presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla intresserade är välkomna att ta del av Bokprovningen.

Bokprovningen, logga

Om Bokprovningen

Syftet med Bokprovningen är att se till hela utgivningen och bredden i den. De barn- och ungdomsböcker som gavs ut under det aktuella året och som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den sista februari året efter, ligger till grund för hela Bokprovningen. Böckerna som samlas in bygger på gåvor från utgivare vilket också gör att vi håller oss objektiva till utgivningen och inte värderar kvaliteten. Bokprovningen ger inte heller boktips.

Bokprovningen  har genomförts varje år sedan mitten av 1990-talet. Det gör att det finns ett gediget jämförelsematerial bakåt vilket ger en unik och heltäckande översikt över utgivningen i Sverige. 

Svenska barnboksinstitutet är en icke vinstdrivande enskild stiftelse. Bokprovning som begrepp är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet sedan 2015 och får därför inte användas i kommersiellt syfte.

Bokprovningen genomförs med stöd från Stockholms stad.

Arkiv

Dokumentation från alla Bokprovningar sedan 1993 hittar du på arkivsidan.