Föreläsare - Bokprovning 2022

Årets gästföreläsare är Mårten Sandén, Tuva Haglund och Malin Nauwerck. Från Svenska barnboksinstitutet medverkar Kajsa Bäckius.

Mårten Sandén

Mårten Sandén debuterade som barnboksförfattare 1995 och har sedan dess skrivit ett femtiotal böcker, varav 18 i serien Petrinideckarna. Han sitter i Svenska Barnboksakademin, Svenska Deckarakademin, representerar Författarförbundet i Barnboksinstitutets styrelse och är sedan 2018 ledamot av juryn Astrid Lindgren Memorial Award.

Bokprovningen, logga

Tuva Haglund

Tuva Haglund är forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare studerat digitala läsgemenskaper vars resultat publicerades 2021 i avhandlingen Tillsammans i Engelsfors : socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 2011–2016. För närvarande arbetar Tuva med ett projekt om den globala läs- och skrivsajten Wattpad. Hon har också undervisat om barnlitteratur, främst inom ämneslärarprogrammet.

Malin Nauwerck

Malin Nauwerck är forskare i litteraturvetenskap och leder sedan 2020 det tvärvetenskapliga projektet Astrid Lindgren-koden om författarens stenograferade originalmanuskript. Hon har även en bakgrund som kritiker och kulturredaktör och initierade under 2019 ett kritikprojekt om samtidens radikala barnbok. Från 2020 är hon kursansvarig för fortbildningskursen Att skriva barnbokskritik, samt bedriver annat kritikfrämjande utvecklingsarbete vid Svenska Barnboksinstitutet.

Kajsa Bäckius

Kajsa Bäckius är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet med ansvar för IT och bibliotekssystem. Hon sitter även med i redaktionen för barnämnesord. Kajsa har föreläst vid tidigare Bokprovningar om bland annat dystopier, normer och inkludering, statistik och övergripande teman och statistik i utgivningen.

Kontakt