Föreläsare - Bokprovning 2023

Årets gästföreläsare är Peter Kostenniemi. Från Svenska barnboksinstitutet medverkar Kajsa Bäckius och Sara Lafolie.

Peter Kostenniemi

Foto: Emma-Sofia Olsson

Peter Kostenniemi, filosofie doktor vid Stockholms universitet. Peter disputerade 2022 med avhandlingen Hemsökt barndom: Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur.

Hans forskningsområden handlar bland annat gotisk barnlitteratur, barnet som ekonomiskt subjekt och dystopier för barn och unga. För närvarande arbetar han som lärare vid Umeå universitet och påbörjar senare i år en forskartjänst på samma lärosäte.

Peter kommer att föreläsa under rubriken Illvilliga barn och illviljan omkring dem: nedslag i barn- och ungdomslitteraturen 2022.

Bokprovningen, logga

Kajsa Bäckius

Foto: Eva Dalin

Kajsa Bäckius är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet med ansvar för IT och bibliotekssystem. Hon sitter även med i redaktionen för barnämnesord.

Kajsa har föreläst vid tidigare Bokprovningar om bland annat dystopier, normer och inkludering, statistik och övergripande teman och statistik i utgivningen.

Kajsa kommer att föreläsa under rubriken Över till sporten: idrott i barn- och ungdomslitteraturen 2022.

Sara Lafolie

Foto: Eva Dalin

Sara Lafolie är bibliotekarie vid Svenska barnboksinstitutet med ansvar för den teoretiska samlingen och specialsamlingarna av äldre barnlitteratur. Sara ansvarar även för katalogisering, de teoretiska ämnesorden och skriver Tisdagstipset till Sbi:s sociala medier.

Hon har till tidigare Bokprovningar skrivit texter till dokumentationen, arbetat med gästföreläsarna och deras texter samt föreläst på Bokmässan i Göteborg.

Sara ger i år föreläsningen Vad hände i utgivningen 2022? statistik teman och analyser.

Kontakt