Om bokprovningen

Ett av institutets största evenemang är den årliga Bokprovningen. Genom öppna föreläsningar, en utställning, en rapport med analyser och statistik samt en turné presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla intresserade är välkomna att ta del av Bokprovningen.

Då Bokprovningen genomförts varje år sedan mitten av 1990-talet finns ett gediget jämförelsematerial bakåt vilket ger en unik och heltäckande översikt över utgivningen i Sverige. 

Syftet är att se till hela utgivningen och bredden i den. De barn- och ungdomsböcker som gavs ut under det aktuella året och som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den sista februari året efter, ligger till grund för hela Bokprovningen. I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet och Bokprovningen ger inte boktips.

Begreppet Bokprovning är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet. Bokprovningen genomförs med stöd från Stockholms stad.

Kontakt

Lillemor Torstensson
Kommunikationsansvarig