Föreläsare - Bokprovning 2019

Foto: Elin Widfeldt (Olle Widhe), Kameraaitta (Mia Österlund), Eva Dalin (Kajsa Bäckius och Karin Mossed)

Olle Widhe är docent i litteraturvetenskap med didaktik vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Han arbetar för närvarande på ett projekt som behandlar framväxten av barnets perspektiv och föreställningen om barns rättigheter i nordisk barnboksutgivning. I sin litteraturdidaktiska forskning har han närmat sig frågan om kroppens och sinnlighetens betydelse för läsutvecklande arbete i grundskolan.

Mia Österlund är docent i litteraturvetenskap vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Hennes forskning rör bilderböcker och ungdomsromaner ur olika teoretiska perspektiv och hon har särskilt intresserat sig för genus, normkritik och flickforskning. Hon är ledare för barnlitteraturprojektet KOTI – Konkurrerande tidsordningar vid Svenska litteratursällskapet i Finland och innehar en rad jury- och fonduppdrag.

Kajsa Bäckius är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet med ansvar för IT och bibliotekssystem. Hon sitter också med i redaktionen för barnämnesord. Tidigare har Kajsa arbetat på folkbibliotek, bland annat som barnbibliotekarie i Järfälla. Kajsa har föreläst vid tidigare Bokprovningar om bland annat dystopiernas form och innehåll, normer och inkludering och senast om barn- och ungdomsboksutgivningen i siffror 1992–2017.

Karin Mossed är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet med ansvar för de äldre samlingarna och inköp av teoretisk litteratur. Hon har varvat arbete på bibliotek med andra uppdrag i bokbranschen. Under tre år var hon delägare i och förläggare på bokförlaget X Publishing. Karin har tidigare föreläst på Bokprovningen om sociala skillnader, religion och senast om skogen i barn- och ungdomslitteraturen.

Kontakt

Lillemor Torstensson
Kommunikationsansvarig