Barn- och ungdomslitteratur​

Barnbokssamlingen består av ca 95 000 volymer och omfattar så gott som alla barn- och ungdomsböcker utgivna i Sverige sedan 1601 och barntidningar. Med undantag av innevarande års utgivning står alla barnböcker i magasin som inte är öppna för besökare. Böckerna är inte till hemlån, men kan läsas på plats i biblioteket. Barn- och ungdomsböcker är sökbara i bibliotekskatalogen och Libris. 

The children's and young adult books are assigned subject headings from our children's subject headings list. Which subject headings a book is assigned, and how many, varies. Most of the books published since the year 2000, and all books published since 2005, are assigned subject headings.

För att beställa fram barn- och ungdomsböcker från magasinen se Loans and Requests.