Book Tasting

One of the institute's biggest events is the annual Book Tasting, where we give an overview of the children's and young adult books published in Sweden the previous year. The Book Tasting consists of open lectures, a written report, and an exhibition. Everyone is welcome to attend the lectures and the exhibition, and the report is available for downloading on our website.

Bokprovningen, logga

About the Book Tasting

I Bokprovningen presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker genom statistik och fördjupningar. Bokprovningen har genomförts varje år sedan mitten av 1990-talet. Det gör att det finns ett gediget jämförelsematerial bakåt i tiden, vilket ger en unik och heltäckande översikt över barn- och ungdomsboksutgivningen i Sverige. Bokprovningen innehåller Sveriges mest detaljerade bokutgivningsstatistik.

De barn- och ungdomsböcker som gavs ut under det aktuella året och som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den sista februari året efter, ligger till grund för Bokprovningen. Böckerna som samlas in bygger på gåvor från utgivare.

I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet. Syftet är i stället att se till hela utgivningen och bredden i den. Svenska barnboksinstitutet förhåller sig objektivt till utgivningen och ger heller inte boktips.

The Swedish Institute for Children's Books is an independent nonprofit foundation. Bokprovning (book tasting) is a trademark registered by the Swedish Institute for Children's Books and may not be used for commercial purposes.

Bokprovningen genomförs med stöd från Region Stockholm.

Archive

All Book Tasting reports since 1993 can be found on the archive page.