Frequently Asked Questions

Here you will find answers to frequently asked questions. If you cannot find what you are looking for, you are always welcome to contact us. 

Barn- och ungdomsbokssamlingen

I första hand samlar vi in barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige för att få en så fullständig samling som möjligt. Vi ska både främja och stödja forskningen inom området varför det är viktigt att samlingen av barn- och ungdomsböcker är komplett.

Svenska barnboksinstitutets verksamhet består av många delar som boksamlingen ligger till grund för. I vår verksamhet ingår forskningsprojekt, vetenskapliga samarbeten, seminarier, Barnboken – Journal of Children's Literature Research med mera. Till vårt bibliotek kommer forskare, studenter, pedagoger, bibliotekarier och andra för att ta del av våra samlingar och bokutgivningen och vi får dagligen frågor som rör denna litteratur. För att kunna svara på alla frågor behöver vi ha ett så heltäckande underlag som möjligt. Genom att tillhandahålla en samlad plats för barn- och ungdomsböckerna och det teoretiska materialet underlättar Sbi arbetet för alla de som intresserar sig för barn- och ungdomslitteraturen. Institutet bidrar också till att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur samt främjar forskning på alla nivåer.

Bokprovningen är ytterligare en del av Sbi:s omfattande verksamhet. Bokprovningen är inte ett marknadsföringsverktyg för enskilda böcker eller förlag. Huvuduppgiften är att se till hela utgivningen och bredden i den och försöka beskriva utgivningen.

Vi hoppas att alla utgivare vill skänka ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som ges ut i Sverige så att vi tillsammans kan få en så fullständig samling som möjligt. Det är viktigt för framtiden och forskningen om barn- och ungdomslitteratur.

Se mer om Bokprovningen under rubrik nedan.

When the institute was founded in 1965, the founders made the decision that the collection of children's and youth literature were to be based on donations from publishers. Most Swedish publishers send us free copies of their children's and young adult books.

The institute is not included in the Legal Deposit Act, and therefore we do not receive any legal deposit copies.

For more information on the Legal Deposit Act and legal deposit copies in Sweden, please see the National Library of Sweden's website.

The institute follows what publishers consider a children's and young adult book as well as the National Library of Sweden's definition of a children's and young adult book. In short, one could say that a children's and young adult book is a book published for the target group 0-18 years.

The institute collects books aimed at children and adolescents between 0 and 18 years. Our collection of children's and youth literature includes picturebooks, text-based books such as chapter books and young adult novels, non-fiction books (no schoolbooks or other teaching materials), graphic novels, poetry, books in other languages than Swedish, and more.

Books donated to the institute are read, catalogued and assigned subject headings from our children's subject headings list, which makes them searchable by genre and subject in our library catalogue ELSA as well as in Libris (the Swedish national union catalogue). Visitors can then request the books through our catalogue for in-house use. The books also form the basis of the institute's annual Book Tasting.

Subject headings are words or terms used to described things such as the plot of the book, where the story takes place, and the genre of the book. All our children's and young adult books are assigned subject headings.

 Please contact us at bokinsamling@barnboksinstitutet.se.

The Book Tasting

The aim of the Book Tasting is to give an overview of the children's and young adult books published in Sweden the previous year by presenting statistics and exploring prominent themes. The Book Tasting consists of open lectures, a written report, and an exhibition.

Bokprovning (book tasting) is a trademark registered by the Swedish Institute for Children's Books.

No assessment of the quality of the individual books is made in the Book Tasting, and the Book Tasting does not offer book recommendations.

Read more about the Book Tasting

Only a few of all the books published are mentioned in the written report. The books mentioned in the Book Tasting are included because they exemplify a certain theme, not because they are considered to be of higher quality than other books. Since so many books for children and young adults are published in Sweden today, it is unfortunately impossible to mention even half of them in the report.

Donations

The library accepts gifts and donations on the condition that these fill a gap in the existing collections. The library reserves the right to accept, reject, or dispose of donated materials.

For inquiries about donations, please e-mail donationer@barnboksinstitutet.se.

Sales and Library Loans Statistics

The Swedish Institute for Children's Books does not collect or keep sales statistics. 

The magazine Svensk Bokhandel publishes top-of-the-month and top-of-the-year lists over the most popular children's and young adult books in terms of sales. 

Svenska förläggareföreningen (The Swedish Publishers' Association) regularly publishes both publishing statistics and sales statistics.

The Swedish Institute for Children's Books does not collect or keep library loans statistics.

The National Library of Sweden publishes Sweden's official library statistics every year. The statistics show the total number of library loans made, not how many times individual titles have been borrowed. For more information on statistics on individual titles or authors, please contact your local public library. 

Sveriges Författarfond (Swedish Authors' Fund) compiles an annual list of the most popular authors in terms of library loans from public libraries and school libraries. The list includes 200 authors, and children's and young adult writers dominates the list.

Rating and Recommendations

The institute makes no assessment of the quality of children's and young adult books. For quality assessments, we refer those who are interested to literary reviews in newspapers and other media.

The institute does not offer book recommendations. For book recommendations, we refer those who are interested to reviews in newspapers and to the catalogue Barn- och ungdomskatalogen (in Swedish) published by Kulturrådet (the Swedish Arts Council). The catalogue is available at libraries and in bookshops, and can be ordered from The Arts Council's website.

There are also a number of book bloggers and Instagram accounts dedicated to books that can offer recommendations. You can also ask your local public library.

Är du intresserad av ett visst ämne går det att söka på barnämnesord i Sbi:s bibliotekskatalog. Read more about our children's subject headings.

Marknadsföring och bokutgivning

No, the institute does not review or promote books.

The institute does not convey contact to publishers.

The institute does not give tips and advice of this kind.

Sbi har inga stipendier eller fonder att söka för ekonomisk hjälp vid bokutgivning.

Awards and Prizes

The institute does not keep a list of children's literary awards and prizes. For more information, please see Wikipedia, where the institute updates the awards and prizes pages whenever possible. 

Overview of Swedish children's literature prices on wikipedia

 

 

Studiebesök

Sbi tar gärna emot studiebesök! Är ni en grupp från universitet, folkhögskola eller andra intresserade? Vi visar biblioteket, våra samlingar och berättar om vår verksamhet. Kontakta oss på info@barnboksinstitutet.se så utformar vi ett besök som passar din grupp.

 

The Swedish Institute for Children's Books

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) grundades 1965 och arbetar med att främja barn- och ungdomslitteratur på en rad olika sätt. Sbi:s uppgifter är bland annat att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och främja studier och forskning om denna litteratur på alla nivåer. Institutets bibliotek består av två samlingar, en med teoretisk litteratur och en med barn- och ungdomslitteratur, den senare innehåller ca 100 000 titlar.

Our library is open to anyone who is interested in children's and youth literature. Our visitors include researchers, students, librarians, publishers, illustrators, writers, journalists, and others.

I första hand samlar vi in barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige för att få en så fullständig samling som möjligt. Vi ska både främja och stödja forskningen inom området varför det är viktigt att samlingen av barn- och ungdomsböcker är komplett.

Svenska barnboksinstitutets verksamhet består av många delar som boksamlingen ligger till grund för. I vår verksamhet ingår forskningsprojekt, vetenskapliga samarbeten, seminarier, Barnboken – Journal of Children's Literature Research med mera. Till vårt bibliotek kommer forskare, studenter, pedagoger, bibliotekarier och andra för att ta del av våra samlingar och bokutgivningen och vi får dagligen frågor som rör denna litteratur. För att kunna svara på alla frågor behöver vi ha ett så heltäckande underlag som möjligt. Genom att tillhandahålla en samlad plats för barn- och ungdomsböckerna och det teoretiska materialet underlättar Sbi arbetet för alla de som intresserar sig för barn- och ungdomslitteraturen. Institutet bidrar också till att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur samt främjar forskning på alla nivåer.

Bokprovningen är ytterligare en del av Sbi:s omfattande verksamhet. Bokprovningen är inte ett marknadsföringsverktyg för enskilda böcker eller förlag. Huvuduppgiften är att se till hela utgivningen och bredden i den och försöka beskriva utgivningen.

Vi hoppas att alla utgivare vill skänka ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som ges ut i Sverige så att vi tillsammans kan få en så fullständig samling som möjligt. Det är viktigt för framtiden och forskningen om barn- och ungdomslitteratur.

Se mer om Bokprovningen under rubrik nedan.

When the institute was founded in 1965, the founders made the decision that the collection of children's and youth literature were to be based on donations from publishers. Most Swedish publishers send us free copies of their children's and young adult books.

The institute is not included in the Legal Deposit Act, and therefore we do not receive any legal deposit copies.

For more information on the Legal Deposit Act and legal deposit copies in Sweden, please see the National Library of Sweden's website.

The institute follows what publishers consider a children's and young adult book as well as the National Library of Sweden's definition of a children's and young adult book. In short, one could say that a children's and young adult book is a book published for the target group 0-18 years.

The institute collects books aimed at children and adolescents between 0 and 18 years. Our collection of children's and youth literature includes picturebooks, text-based books such as chapter books and young adult novels, non-fiction books (no schoolbooks or other teaching materials), graphic novels, poetry, books in other languages than Swedish, and more.

De böcker som skänks till Sbi läses, katalogiseras och indexeras med ämnesord, vilket gör dem sökbara efter genre och ämne nationellt i LIBRIS och i institutets bibliotekskatalog. Böckerna lånas inte ut men finns tillgängliga att läsa för våra besökare i biblioteket. Böckerna ligger även till grund för Sbi:s årliga Bokprovning.

Subject headings are words or terms used to described things such as the plot of the book, where the story takes place, and the genre of the book. All our children's and young adult books are assigned subject headings.

 Please contact us at bokinsamling@barnboksinstitutet.se.