Research Projects

Svenska barnboksinstitutet driver olika forskningsprojekt. För närvarande pågår tre stora projekt. Det ena är arbetet med att skriva Sveriges barn- och ungdomslitteraturhistoria. Det andra är ett projekt om The Publication Series Barnbiblioteket Saga. betydelsen av Barnbiblioteket Saga, en av de största läsfrämjandesatsningarna genom tiderna i Sverige, undersöks. Det tredje projektet är Astrid Lindgren-koden om Astrid Lindgrens stenografi.