A History of Swedish Children's and Youth Literature

About the Project

The Swedish Institute for Children's Books runs the project "A History of Swedish Children's and Youth Literature", which will result in a reference work outlining the history of Swedish children's and youth literature. The project aims to provide a new historical overview of Swedish children's and youth literature ca. 1300–2010, focusing on describing the scope, transformations, function, and significance of this literature over the centuries. 

Till skillnad från övriga Norden har Sverige inget stort standardverk på området sedan tidigare, vilket gör detta projekt särskilt viktigt, inte minst för universitetsundervisningen i ämnet litteraturvetenskap och på lärarutbildningarna. Arbetet har pågått sedan 2009 och befinner sig nu i slutfasen.

Medel för projektet har tilldelats från Torsten Söderbergs Stiftelse, Svenska Akademien, Åke Wibergs Stiftelse, Olle Engkvists stiftelse och Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Editor in Chief

Professor Boel Westin - Stockholm University 

Editorial Board

Ulf Boëthius - Stockholm University
Elina Druker - Stockholm University
Lena Kåreland - Uppsala University
Janina Orlov - Stockholm University

Editor and Project Manager

Åsa Warnqvist - The Swedish Institute for Children’s Books