Administrating Funds

Svenska barnboksinstitutet hör till de lärosäten och organisationer som är godkända som medelsförvaltare av Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Det innebär att forskare har möjlighet att förlägga forskningsprojekt till institutet vid ansökningar om medel från dessa forskningsfinansiärer.

If you are interested in carrying out a research project at the Swedish Institute for Children’s Books or have any questions about this, please contact the institute well in advance of submitting your application.

The institute welcomes researchers involved in projects focusing on children's and youth literature. We also welcome collaborations with universities and university colleges.