Nyhet 2023-04-19

Bokprovning 2023

Barnboksutgivningen fortsatt stabil, ungdomsböckerna nere på 2003 års nivåer och översättningarna fortsätter minska till rekordlåg andel. Illvilliga barn, sport, nordisk mytologi och statistik. Bokprovning 2023 är här!

Den sista februari 2023 hade det inkommit 2 183 tryckta barn- och ungdomsböcker till Svenska
barnboksinstitutet (Sbi) med 2022 som utgivningsår, vilket innebär en minskning på 21 titlar
jämfört med föregående år (knappt en procent). Utgivningen var således ungefär lika stor 2022
som året innan.

– Värt att notera är att det huvudsakligen är kategorier där bilden är framträdande som har ökat i
antal, medan mer textbaserade kategorier har minskat. Även om utgivningen minskade i vissa
kategorier är den dock fortsatt stor sett ur ett längre perspektiv. Enda undantaget är
ungdomsböckerna, som efter en stadig nedgång de senaste sex åren nu är tillbaka på samma nivå
som för 20 år sedan, säger Sara Lafolie, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet.

Bokprovning 2023 består av en rapport, föreläsningar och en utställning på Svenska barnboksinstitutet. 

Information Bokprovning 2023