Sbi play

Bokprovning 2012

Föreläsningar om barn- och ungdomsboksutgivningen 2011.  Föreläsningarna ägde rum 15 mars 2013 under Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Dokumentation och litteraturlistor till föreläsningarna finns i bokprovningsarkivet. 

Barn- och ungdomsböcker utgivna 2011; statistik, trender och tendenser

Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet, sammanfattar utgivningsåret 2011 och presenterar statistik, trender och tendenser.

Hem, ljuva hem? – om barn och familj i 2011 års utgivning

Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, föreläser om generationsskiftet inom svensk bilderbokskonst. 

Vad var kvalitet och vad sålde? Tre perspektiv på utgivningen 2011

Paneldiskussion

Kvalitet och kulturpolitik – om 2011 års utgivning

Paneldiskussion