Sbi play

Bokprovning 2017

Föreläsningar om barn- och ungdomsboksutgivningen 2016. Inspelade av UR Samtiden den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Föreläsningarna är enbart tillgängliga via UR Access. Dokumentation och litteraturlistor till föreläsningarna finns i arkivet

Föreläsningar