Illustration: Jenny Jansson

Crowdsourcing

Den här delen av projektet är avslutad. 

Välkommen!

Här transkriberar vi tillsammans Astrid Lindgrens stenograferade originalmanuskript!

Hur kommer jag igång?

Börja med att läsa vår manual för transkribering. I manualen finns instruktioner till den plattform som används, riktlinjer för hur du ska transkribera samt en närmare beskrivning av Astrid Lindgrens stenografiska stil med exempel på några personliga förkortningar. Det kan vara praktiskt att skriva ut manualen och ha den bredvid datorn medan du arbetar.


Hur gör jag om jag har frågor om manuskripten?

Under våren och försommaren arrangeras digitala träffar över Zoom för diskussion, frågor och gemensam transkribering. 

  • Onsdag 7 april kl 17-19
  • Fredag 23 april kl 13-15
  • Lördag 8 maj kl 10-12
  • Torsdag 20 maj kl 17-19
  • Onsdag 2 juni kl 13-15 
  • Lördag 19 juni kl 10-12

Du behöver inte föranmäla närvaro!

För frågor om manuskripten eller transkriberingsprocessen kommer det också att finnas möjlighet att vända sig direkt till någon av våra granskare/redaktörer. 

För frågor om digitala träffar kontakta: karolina.andersdotter@ub.uu.se