Barnboken- tidskrift för barnlitteraturforskning

Om Barnboken

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet med stöd från Vetenskapsrådet och är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barn- och ungdomslitteratur. Barnboken grundades 1977 och är sedan 2010 en fri e-tidskrift (open access). Artiklar från och med 2005 finns fritt tillgängliga på www.barnboken.net.

Samtliga artiklar kvalitetsgranskas (peer review). Huvudspråk är svenska men vi välkomnar även artiklar på engelska, norska och danska. Abstract/artiklar kan sändas in löpande. Mer information finns på Barnbokens webbplats.