Forskningsprojekt

Svenska barnboksinstitutet driver olika forskningsprojekt. För närvarande pågår två stora projekt. Det ena är arbetet med att skriva Sveriges barn- och ungdomslitteraturhistoria. Det andra är projektet Boken till barnet – att skapa, förvalta och förmedla ett kulturarv genom Barnbiblioteket Saga, där betydelsen av Barnbiblioteket Saga, en av de största läsfrämjandesatsningarna genom tiderna i Sverige, undersöks.