Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia

Om projektet

Svenska barnboksinstitutet leder projektet ”Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia”, ett översiktsverk över svensk barn- och ungdomslitteratur och dess historia. Projektet syftar till att ge en ny historisk framställning av barn- och ungdomslitteraturen ca 1300–2010, där fokus ligger på att beskriva denna litteraturs omfattning, förvandlingar, funktion och betydelse genom århundradena. 

Till skillnad från övriga Norden har Sverige inget stort standardverk på området sedan tidigare, vilket gör detta projekt särskilt viktigt, inte minst för universitetsundervisningen i ämnet litteraturvetenskap och på lärarutbildningarna. Arbetet har pågått sedan 2009 och befinner sig nu i slutfasen. Medel för projektet har tilldelats från Torsten Söderbergs Stiftelse, Svenska Akademien, Åke Wibergs Stiftelse och Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Huvudredaktör

Professor Boel Westin – Stockholms universitet 

Redaktionsråd

Ulf Boëthius – Stockholms universitet
Elina Druker – Stockholms universitet
Lena Kåreland – Uppsala universitet
Janina Orlov – Stockholms universitet

Redaktör och projektledare

Åsa Warnqvist – Svenska barnboksinstitutet