IRSCL Congress 2019

Svenska barnboksinstitutet arrangerar löpande konferenser för att främja det svenska barn- och ungdomslitterära forskningsfältet och skapa möten mellan forskare i Sverige, Norden och/eller internationellt. 

Nästa konferens som Sbi anordnar är IRSCL Congress 2019. Den ges i Stockholm 14–18 augusti 2019 och genomförs i samarbete med Stockholms universitet, Malmö högskola och Åbo Akademi i Finland. Temat är ”Silence and Silencing in Children’s Literature” och konferensen beräknas attrahera omkring 300–400 forskare från hela världen. Den kommer att äga rum i City Conference Centres lokaler i centrala Stockholm (Norra Latin).

Sbi har av styrelsen för det internationella forskningssällskapet International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) blivit utvalt att arrangera konferensen. IRSCL grundades 1970 och har sedan 1971 anordnat internationella forskarkonferenser vartannat år. Konferenserna har successivt vuxit i storlek. IRSCL Congress är i dag världens största internationella forskarkonferens inom ämnet barn- och ungdomslitteratur.