Kalendarium

I kalendariet finns de aktiviteter som Svenska barnboksinstitutet arrangerar på institutet eller på andra platser. Aktiviteterna görs ofta i samarbete med andra organisationer och lärosäten.

apr
11
Bokprovning 2024
09:00
Bokprovning 2024 startar kl. 9.00 med digitala föreläsningar och släpp av dokumentationen. I Sbi:s bibliotek visas alla böcker från 2023 som ligger till grund för Bokprovning 2024. Gästföreläsare är bibliotekarien