Kalendarium

I kalendariet finns de aktiviteter som Svenska barnboksinstitutet arrangerar på institutet eller på andra platser. Aktiviteterna görs ofta i samarbete med andra organisationer och lärosäten.

Nov
28
Program på Sbi – The Children’s ’68 
Svenska barnboksinstitutet
18:00
Dec
6
En dag om litteratur för unga
Göteborgs litteraturhus
09:00