Kalendarium

I kalendariet finns de aktiviteter som Svenska barnboksinstitutet arrangerar på institutet eller på andra platser. Aktiviteterna görs ofta i samarbete med andra organisationer och lärosäten.

Nov
14
Utställning på Sbi – The Children’s 68 – Barnens ’68
Svenska barnboksinstitutet
Med anledning av att det i år är 50 år sedan 1968 pågår det internationella forskningsprojektet The Children’s ’68 med säte i Frankrike. Syftet är att lyfta fram hur de turbulenta åren runt 1968 påverkade barnkulturen. I utställningen visas böcker som tydligt påverkats av de ...
Nov
20
Bokrelease för Barnavänner och skolkamrater
Svenska barnboksinstitutet
17:00
Bokrelease för Sonja Svenssons Barnavänner och skolkamrater – svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900 sedda mot en internationell bakgrund!
Nov
22
Kurs i barnbokskritik
Den 22-23 november arrangerar Svenska barnboksinstitutet kursen Att skriva barnbokskritik. Syftet med kursen är att ge teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. Kursen riktar sig till de som redan...
Nov
28
Program på Sbi – The Children´s ’68 – Barnens ’68
Svenska barnboksinstitutet
15:00
Program med forskare knutna till det franska projektet och forskare publicerade på temat “Den nordiska barnboken runt 1968” i tidskriften Barnboken.
Dec
6
En dag om litteratur för unga
Göteborgs litteraturhus
09:00
En dag om ungdomslitteratur utifrån flera olika perspektiv tex forskarens, förläggarens, författarens och förmedlarens.