Nyheter

Nytt i Barnboken

Nytt i Barnboken Ny artikel av Lydia Wistisen i Barnboken på temat “Den nordiska barnboken runt 1968” samt åtta nya recensioner av aktuell barnlitteraturforskning.Barbro Lindgrens Lorangaböcker brukar främst förknippas med lek, skratt och absurd humor. Genom att läsa dem mot bakgrund av det sena 1960-talets miljödebatter nyanseras bilden av böckerna. Det …
Läs mer
Logga IRSCL 2019

Abstractsystemet öppet för IRSCL Congress 2019

Abstractsystemet öppet för IRSCL Congress 2019 Svenska barnboksinstitutet står värd för nästa IRSCL Congress, en av världens största internationella konferenser inom området barn- och ungdomslitteratur. Konferensen arrangeras den 14-18 augusti 2019 och är ett samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Åbo Akademi. Temat är Tystnader och tystanden …
Läs mer
Utkast till nationell biblioteksstrategi

Synpunkter på nationell biblioteksstrategi

Synpunkter på nationell biblioteksstrategi Svenska barnboksinstitutet har lämnat synpunkter på Utkast till nationell biblioteksstrategi. Det gäller framför allt de skrivningar som berör institutet och där vi anser att det uppstått missuppfattningar om institutets verksamhet.Sbi står undrande inför beskrivningen av institutets verksamhet såsom den omskrivs i avsnittet Barnbokens ställning i kapitlet …
Läs mer
JoAnne Conrad

Årets solkattenstipendiater utsedda!

Årets solkattenstipendiater utsedda! Fem forskare har med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten tilldelats stipendier för vistelse vid Svenska barnboksinstitutet.Solkatten-stipendietDet stora Solkatten-stipendiet, i år på 50 000 kr, har tilldelats Dr. JoAnn Conrad vidCalifornia State University. Dr. Conrad kommer under sin vistelse vid Svenska barnboksinstitutet att arbeta med ett forskningsprojekt …
Läs mer

The Children’s ’68 – Barnens ’68

The Children’s ’68 – Barnens ’68 Med anledning av att det i år är 50 år sedan 1968 pågår det internationella forskningsprojektet The Children’s ’68 med säte i Frankrike. Syftet är att lyfta hur åren runt ’68 påverkade barnkulturen. På Svenska barnboksinstitutet vill vi också uppmärksamma The Children’s ’68 genom …
Läs mer

Bokmässan i Göteborg

Bokmässan i Göteborg Barnboksinstitutet kommer att besöka Bokmässan i Göteborg och deltar i två seminarier:Bokprovning – tendenser i utgivningen av barn- och ungdomsböcker. Sofia Gydemo och Karin Mossed från Sbi presenterar 2017 års utgivning samt spanar på vad som kommit under 2018.Den 27 september, kl. 15.30−15.50.Bilden i barnboken. Samtal kring den ökade …
Läs mer

Kurs: Att skriva barnbokskritik

Kurs i att skriva barnbokskritik Den 22-23 november arrangerar Svenska barnboksinstitutet kursen Att skriva barnbokskritik.Syftet med kursen är att ge teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. Kursen riktar sig till de som redan skriver barnbokskritik, till …
Läs mer

Sök solkatten-stipendiet

Sök solkatten-stipendiet The research grant of the Astrid Lindgren Foundation ”Solkatten”Astrid Lindgren Foundation ”Solkatten” was established in 1986. One of its aims is to ”contribute to the teaching and further education of individuals who are involved in research on children’s culture and are capable of conveying the results of their …
Läs mer

Ny forskarsal på Svenska barnboksinstitutet

Ny forskarsal på Svenska barnboksinstitutet Svenska barnboksinstitutets läsesal har upprustats till forskarsal med möjlighet för forskare att sitta längre perioder. Platser med extra avskärmning finns, liksom skåp för förvaring av värdesaker. Forskare som vill sitta och arbeta i forskarsalen under en längre period ombeds kontakta Karin Mossed, bibliotekarie, (karin.mossed@sbi.kb.se).Svenska barnboksinstitutet …
Läs mer

Kurs i att skriva barnbokskritik

Kurs i att skriva barnbokskritik Är du intresserad av att skriva barnbokskritik?I höst arrangerar Svenska barnboksinstitutet en kurs i att skriva barnbokskritik. Som deltagare får du teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. Föreläsare och workshopledare är …
Läs mer