267 000 kronor till forskare och författare

Fr. v. Stefan Casta foto: Stefan Tell, Malin Nauwerck foto: Johan Åström, Peter Kostenniemi foto: privat

Författaren Stefan Casta samt forskarna Malin Nauwerck och Peter Kostenniemi tilldelas varsitt stipendium à 89 000 kr från Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond. Utdelningsceremonin ges den 3 september på Svenska barnboksinstitutet.

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare och författare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela författaren Stefan Casta, forskaren Malin Nauwerck och doktoranden Peter Kostenniemi varsitt stipendium à 89 000 kr år 2019.

Stefan Casta är barn- och ungdomsboksförfattare. I hans breda produktion är en stark prosa och en stilistisk medvetenhet navet. Naturens viktiga roll i författarskapet etableras i debutboken Abborgölens öde (1982) och har sedan genomsyrat såväl hans fack- som skönlitterära verk. Casta har publicerat över 60 titlar, varav några av de mest uppmärksammade är bilderboken En blommas liv (med bilder av Sara Lundberg), ungdomsböckerna Spelar död och Den gröna cirkeln och faktaböckerna Humlans herbarium och Stan är full av djur. Casta tilldelas årets författarstipendium.

Malin Nauwerck är fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och disputerade 2018 på avhandlingen A World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate’s Myths Series. Hon tilldelas forskarstipendiet för arbetet med sitt nyligen påbörjade postdoc-projekt Astrid Lindgren-koden, som handlar om Astrid Lindgrens handskrivna manuskript. I detta projekt avser Nauwerck dels dechiffrera och analysera ett urval av Lindgrens stenogramblock, bland annat manuskriptet till Bröderna Lejonhjärta, dels undersöka möjligheterna för digital avläsning av materialet.

Peter Kostenniemi är doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han tilldelas forskarstipendiet för slutarbetet med sin kommande avhandling Barndom i välfärdssamhällets upplösning, där han undersöker hur barnet och barndom representeras i skandinavisk gotisk barnlitteratur utgiven efter millennieskiftet. Genom nedslag i bland annat zombielitteratur och spökhistorier ställer Kostenniemi bilden av barnet i relation till en pågående samhällsomvandling, där det skandinaviska välfärdssamhället rör sig mot ett konkurrenssamhälle.

I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Janne Carlsson, Samfundet De Nio av Boel Westin och Svenska barnboksinstitutet av Åsa Warnqvist.

Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet.