Abstractsystemet öppet för IRSCL Congress 2019

Svenska barnboksinstitutet står värd för nästa IRSCL Congress, en av världens största internationella konferenser inom området barn- och ungdomslitteratur. Konferensen arrangeras den 14-18 augusti 2019 och är ett samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Åbo Akademi. Temat är Tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen.

Nu är abstractsystemet öppet. Välkommen att lämna in abstract! Deadline är 26 november. Information om call for papers m.m. finns på www.irsclcongress2019.com.

IRSCL (International Research Society for Children’s Literature) är en internationell sammanslutning för forskare inom ämnesområdet barn- och ungdomslitteratur.