Nyhet 2021-06-22

Anne på Grönkulla, krigsromaner och exotiska omslag – nya artiklar i Barnboken

Barnboken publicerar nu tre nya artiklar. I sitt bidrag till temat ”Översättning” undersöker Anna Vogel hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat hur Annes karaktärsdrag framställs i svenska översättningar av L.M. Montgomerys Anne of Green Gables. Inom samma tema analyserar Marcus Axelsson och Ragnhild Næsje tyska, franska och brittiska utgåvor av norska Maria Parrs böcker, med fokus på omslag och titlar. Slutligen publicerar vi också en fristående artikel, där Ulf Boëthius belyser spänningarna mellan fakta och fiktion i Erik Pallins skildring av första världskriget i Kaparkaptenen på Emden från 1914. 
 
Vi publicerar även fyra nya recensioner av teoretisk litteratur som behandlar tecknade serier, flickböcker, läsande flickor och lek i litteraturen.
 
Alla artiklar och recensioner finns fritt tillgängliga på Barnbokens hemsida barnboken.net.