Nyhet 2024-02-12

Årets Solkatten-stipendiat är Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska

Foto: Michał Zieliński

Årets Solkatten-stipendium tilldelas Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, forskare vid Jagellonska universitetet i Krakow.  

Stipendiet ska finansiera resor från Polen till Svenska barnboksinstitutet, där Agnieszka kommer att titta på hur flickor, flickskap och drakar skildras i samtida svenska barn- och ungdomsböcker.

Denna forskning ingår i ett större projekt som omfattar samspelet mellan flickor och drakar i litteratur från olika länder. Agnieszka kommer även att använda sitt besök hos Sbi för att ta del av all den teoretiska litteratur som institutet besitter, som exempelvis analyser av draklitteratur och fantasy, kulturella representationer av flickskap, och relationen mellan det mänskliga och det mer-än-mänskliga.