Nyhet 2021-06-20

Bland varulvar, rebeller och poeter – nya artiklar om flickskap i Barnboken

Barnboken publicerar fem nya artiklar om flickskap inom temat ”Conceptions of Girlhood Now and Then: Girls’ Literature and Beyond”. Temat är sprunget ur den internationella konferensen om flickskap som anordnades vid Linnéuniversitetet i samarbete med Sbi och fil.dr Dawn Sardella-Ayres i oktober 2020. Gästredaktörer för temat ”Conceptions of Girlhood Now and Then” är Malin Alkestrand och Maria Nilson som båda är docenter vid Linnéuniversitetet.

Åsa Warnqvist och Mia Österlund för samman de två forskningsfälten fettstudier och flickforskning i sin analys av kopplingarna mellan flickskap, kropp och fett i en svensk ungdomsbok. Nicola Welsh-Burke belyser hur flickors hunger och begär skildras i amerikansk paranormal romance med varulvstematik, medan Louise Couceiro undersöker biografiska berättelser om historiska kvinnor och de budskap som förmedlas till unga läsare. Elin Käck tittar närmare på bokserien om detektiven Kitty Drew, med särskilt fokus på Kitty som resenär i bildningsresenärernas spår. Slutligen lyfter Yan Du fram poesins kraft i en samtida respektive en klassisk roman om skrivande flickor.

Vi publicerar också tre nya recensioner av nyutkommen teoretisk litteratur om dystopisk fiktion för unga samt mångfald, etnicitet och HBTQ+ i barn- och ungdomsböcker.

Håll utkik! Barnlitteratur och flerspråkighet

Barnboken utlyser senare i år ett kommande tema om barnlitteratur och flerspråkighet. Gästredaktörer är Helena Bodin (professor, Stockholms universitet) och Julia Tidigs (docent, Helsingfors universitet). Mer information och CfP kommer i höst. Håll utkik i Sbi:s kanaler och på Barnbokens Facebooksida!

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning är en vetenskaplig Open Access-tidskrift som publicerar akademiska artiklar om barnlitteratur. Alla artiklar och recensioner finns fritt tillgängliga på Barnbokens hemsida barnboken.net.