Nyhet 2021-03-24

Bokprovning 2021 - årets program

Årets Bokprovning presenterar gästföreläsningar om kapitelböcker och böcker med historiska teman. Det blir även föreläsningar om de stora dragen i utgivningen, statistik och analyser.

Gästföreläsaren Katarina Rejman kommer att föreläsa utifrån rubriken ”Är det lätta lätt och det svåra svårt? En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker”. Katarina tar avstamp i frågor som: Vilken typ av böcker fungerar som ett givande möte mellan läsaren och texten? Vilken betydelse har litteraturens estetiska form? 

Föreläsningen ges digitalt den 21 april, kl. 9.00-10.00.

Årets andra gästföreläsare, Andreas Hedberg, har gjort en läsning av utgivningen utifrån de historiska berättelserna. Vilka teman finns och finns det en ”dold historia”? Rubriken för Andreas föreläsning är ”En g(l)ömd historia? Historiska teman i barn- och ungdomslitteraturen 2020”.

Föreläsningen ges digitalt den 28 april, kl. 9.00-10.00.

Från Sbi medverkar Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo med föreläsningen ”Vad hände i utgivningen 2020? Statistik, teman och analyser”.

Föreläsningen ges digitalt den 14 april, kl. 13.00-14.30.

Anmälan till föreläsningarna samt mer information om Bokprovning 2021.