Nyhet 2021-10-31

Call for Papers: Flerspråkighet och barnlitteratur – nya perspektiv

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning bjuder nu in forskare från fälten barnlitteratur och litterär flerspråkighet att mötas inom ett tema, Flerspråkighet och barnlitteratur  nya perspektiv. 

Temat syftar till att belysa det nordiska området och främst estetiska problemställningar och relationerna mellan text och bild inom flerspråkig barnlitteratur. Gästredaktörer för temat är Helena Bodin, Stockholms universitet och Julia Tidigs, Helsingfors universitet.

Deadline, abstracts: 15 januari 2023

Besök Barnbokens webbplats för all information om Call for Papers: Flerspråkighet och barnlitteratur – nya perspektiv.