Nyhet 2020-10-09

Call for Papers till Barnboken på temat flickstudier

CFP girlhood

Med anledning av konferensen Conceptions of Girlhood Now and Then: ”Girls’ Literature” and Beyond inbjuder redaktionen för Barnboken tillsammans med gästredaktörerna Malin Alkestrand och Maria Nilson till vetenskapliga artiklar på temat flickstudier.

Deadline för abstract är 18 januari 2021.

Fullständigt Call for paper finns på Barnbokens webbplats barnboken.net.