Nyhet 2021-01-16

Christer Nylander ny ordförande för Sbi

Regeringen har utsett Christer Nylander till ny ordförande för Svenska barnboksinstitutet från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2025.

Christer Nylander har en bakgrund som riksdagsledamot för Liberalerna. Han har bland annat varit ordförande i kulturutskottet och vice ordförande i utbildningsutskottet.

– Jag är glad över uppdraget som ny ordförande, säger Christer Nylander. Det är en viktig verksamhet som bedrivs på Sbi. Böcker, läsning och läsfrämjande har varit en stor del av mitt liv, både privat och yrkesmässigt.

Svenska barnboksinstitutets chef, Åsa Warnqvist, om utnämningen av Christer Nylander:

– Vi är mycket glada över utnämningen av Christer Nylander. Hans kunskaper och erfarenhet kommer att vara värdefulla för verksamhetens utveckling de närmaste åren. Jag ser fram emot ett gott samarbete.