Nyhet 2021-11-12

Dansk forskare får årets Solkattenstipendium

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens årliga forskningsstipendium om 40 000 kr tilldelas år 2021 Dr Sarah Mygind vid Institut for Kommunikation og Kultur vid Aarhus universitet i Danmark.

Sarah Mygind forskar om barn- och ungdomslitteraturens olika digitala och pappersbundna medieformer och transmediala förbindelser. Hon har särskilt fokus på produktions- och praxisperspektiv som till exempel i “A Chinese Cluster. Danish Digital-Born Comic as Source for Transmedia Design and Innovation” (2018).

Sarah kommer att använda stipendiet till ett nytt forskningsprojekt, som ska sätta fokus på hur den skandinaviska barnlitteraturens produktions-, distributions-, och förbrukningsmässiga villkor har påverkats av det förändrade medielandskapet. Här blir svenska resurser och den starka svenska litteratursociologiska traditionen värdefull för projektet.

I beslutsgruppen ingick docent Maria Andersson, Stockholms universitet, professor Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet, docent Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, och Annika Lindgren, Solkatten.