Nyhet 2021-06-17

Ny avhandling om översättningar av flickböcker

FM Laura Leden disputerar 18 juni 2021 kl. 12 svensk tid (kl. 13 finsk tid) vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen Adaption av flickskap – Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965.

Disputationen äger rum på Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/69533957718.

Opponent är docent Mia Österlund, Åbo Akademi, och kustos är professor Ebba Witt-Brattström.

Foto: Olga Mezhevich

Avhandlingen handlar om hur översättningar av flickböcker från L.M. Montgomerys klassiska diktarflicka Emily Starr till Helen Wells mysterielösande sjuksköterska Cherry Ames adapterats, alltså anpassats, i svenska och finska översättningar. Resultaten visar att skildringen av flickskapet har förändrats i översättningarna som i många fall blivit förkortade av kommersiella orsaker. I korthet är det frågan om att många av böckerna har gjorts mer handlingsorienterade i översättningarna, vilket lett till utelämning av beskrivande avsnitt och därmed en minskning av normbrytande karaktärsdrag som känslosamhet, kreativitet och auktoritetsifrågasättande. Översättningarna ger alltså en version av originalet som påverkas av översättningstidpunktens normer. Studien visar också att nordiskt samarbete hade stor betydelse under perioden och att en del finska översättningar gjordes med svenska eller norska som mellanspråk.

Doktorsavhandlingen publiceras i serierna Acta Translatologica Helsingiensia (ATH) och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet.

Tryckta exemplar av avhandlingen kan köpas för tryckpriset 100 SEK (+ frakt) genom att kontakta författaren.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i Helda.

Kontaktuppgifter:
Laura Leden
laura.leden@helsinki.fi