Nyhet 2020-09-02

Forskningsstipendium utlyses

Svenska barnboksinstitutet utlyser, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, Solkatten-stipendiet på 40 000 kr.

Solkatten-stipendiet
Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska barn- och ungdomslitteraturforskare möjlighet att bedriva forskning i Sverige alternativt svenska forskare möjlighet till studier i utlandet. I år delas det ut till en utländsk forskare. Stipendiet är på 40 000 kr. Ansökan av institutionsledare ska ha inkommit senast den 12 oktober 2020.

Läs mer om stipendiet, information på engelska.