Nyhet 2023-01-13

Från Lagerlöf till Pixi - föreläsningar och samtal

Svenska barnboksinstitutet och CHILLL bjuder in till Från Lagerlöf till Pixi – föreläsningar och samtal om böcker ur Sbi:s skriftserie 2022.

Onsdag 1 februari kl. 18.00-20.00

Introduktion
Åsa Warnqvist,
Sbi

Barnets röst i barnlitteraturvetenskapen
Martin Hellström, Linnéuniversitetet & Maria Ulfgard, Uppsala universitet i samtal med Maria Nilson, Linnéuniversitetet

Martin Hellströms Mariagripelikt rör sig kring det ”Mariagripelika”, kring vad som utmärker berättelserna och författarens sätt att berätta. Frågeställningen formas av en grupp på sju unga läsare som träffats regelbundet och samtalat sig igenom alla 26 verken, inklusive radioteaterserien om Tordyveln, julkalendern Trolltider och filmerna om Hugo och Josefin och om Glasblåsarns barn. Fem år tog det, från läsarnas barndom och in i tonåren.

Maria Ulfgard har i sin receptionsstudie Nils Holgersson tur&retur. Barnens brev till Selma Lagerlöf tagit utgångspunkt i Selma Lagerlöfs brevsamling på Kungliga biblioteket och skriver framförallt om mottagandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige hos såväl barn som vuxna kritiker. Studien visar på Lagerlöfs engagemang för barnens brev, men framförallt är det de brevskrivande barnens tankar och liv som lyfts fram.

Flickor, flickskapande och hemmet i flickboken
Birgitta Theander, Lunds universitet, Helene Ehriander, Linnéuniversitetet & Corina Löwe, Linnéuniversitetet, i samtal med Malin Alkestrand, Linnéuniversitetet.

I Hänförande hus. Hemmet i 1900-talets flicklitteratur kliver Birgitta Theander in i flickböckers hem för att undersöka hur de framställs. Vilka stämningar och värderingar förmedlar hemmet? Är det en specifikt kvinnlig sfär? Hur förhåller det sig till tidens rådande ideal och verklighet? Vad ger hemmet flickan?

Flickboken och flickors läsning: Flickskapande nu och då red. Helene Ehriander och Corina Löwe är en ny antologi inom girlhood studies. Bidragen handlar om hur flickskap skrivs fram, om flickboken som genre, skrivande flickor och flickors läsning. Här finns ett spann från Shakespeares viktorianska flickbokshjältinnor till skrivandet som ritual i 2010-talets teen romance.

Pixi, Pixi, Pixi!
Maria Nilson
, Linnéuniversitetet föreläser om Sveriges mest spridda bilderbok med utgång från sin bok Pixi : historien om Sveriges mest spridda bilderbok. Hon sätter Pixiboken i ett vidare litterärt sammanhang, både historiskt och i dagens kvalitetsdiskussion. Folksagor, böcker om Tove Janssons Mumintroll, faktaböcker och Stina Wirséns produktion ges lite extra utrymme i avsnitt om de 24-sidiga små böckernas innehållsmässiga utveckling med övergången från tidigare översättningar till svenska nyproduktioner.

Torsdag 2 februari kl. 18.00-20.00

Introduktion
Tove Marling Kallrén, Makadam förlag, som talar om vetenskaplig publicering

Hemsökt barndom
Peter Kostenniemi, Umeå universitet, föreläser om bilder av barnet i gotisk barnlitteratur. Peter Kostenniemi tar i sin avhandling Hemsökt barndom : bilder av barnet i gotisk barnlitteratur avstamp i gotisk barnlitteratur utgiven i Skandinavien mellan 1997 och 2018 för att undersöka hur barnet gestaltas i förhållande till samtida föreställningar om barndom. Han skriver bland annat om kompetenta barn, hur de utvecklas genom handlingens gång men även om inkompetenta barn och hur deras agerande kan få ödesdigra följder.

Lättläst – bokmarknad, ungdomslitteratur, skola
Anna Nordenstam, Göteborgs universitet & Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet i samtal med Amanda Idberg, Sbi.

I Lättläst: Bokmarknad, ungdomslitteratur, skola analyserar Anna Nordenstam och Christina Olin-Scheller teman inom utgivningen av lättläst litteratur för unga. De undersöker författares och förläggares syn på lättläst och ger historiska tillbakablickar på lättlästutgivningen för ungdomar från 1960-talet och framåt. Dessutom presenteras empiriska studier kring lättläst i skolkontext.

Ungdomsboken och folkhemmet
Margareta Ullström
, Karlstads universitet, föreläser om folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. I Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur synliggör hon hur folkhemmet kommer till uttryck i skildringar av arbetarklass och kvinnans frigörelseprocess genom utbildning, arbete och ekonomiskt oberoende. Ullström erbjuder här ett fördjupat historiskt perspektiv på ungdomslitteraturens förhållande till ideologi, makt och förtryck.

Programmet sker digitalt och är kostnadsfritt. Anmäl dig via länk: ”Från Lagerlöf till Pixi”