Nyhet 2023-10-16

Höstens första Barnboken-artiklar publicerade

Barnboken publicerar två nya artiklar: Olle Widhe skriver om retoriska manuskriptpraktiker på en barnboksredaktion och Lydia Wistisen tittar närmare på kollage, bricoleurer och miljödebatt i Inger och Lasse Sandbergs bilderböcker. 

I sin artikel ”Barnbiblioteket Saga och den unga läsaren” utforskar Olle Widhe Svensk läraretidnings förlags arkiv och boksserien Barnbiblioteket Saga. Arkivet ger värdefulla insikter i barnboksredaktörernas arbete under första hälften av 1900-talet. Istället för att betrakta de publicerade Sagatexterna som produkter av individuell kreativitet, betonar artikeln den redaktionella processen som en estetisk-pedagogisk funktion och den litterära produktionen som en redaktionell konstform. Artikeln fördjupar sig i arbetet med manuskript inom barnboksutgivning, med särskilt fokus på redaktörernas betydelse för att forma barnlitteraturens estetiska och pedagogiska aspekter.

Lydia Wistisen undersöker i artikeln ”Skräpestetiska möjligheter” några av Inger och Lasse Sandbergs böcker ur ett skräporienterat perspektiv. Det teoretiska ramverket hämtas från skräpstudier, ett växande område av kulturanalys som fokuserar på skräp, avfall och miljöförstöring. Artikeln hävdar att makarna Sandbergs verk kan läsas som en kritik av livet i Wasteocene, en tid präglad av avfallsproduktion, överkonsumtion och miljöförstöring. Under 1960- och 1970-talen utvecklade Inger och Lasse Sandberg en skräpestetik som utmanar Wasteocenes ordning genom att sätta överblivna och kasserade föremål i förgrunden.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning är en vetenskaplig Open Access-tidskrift som publicerar akademiska artiklar om barnlitteratur.

Alla artiklar och recensioner finns fritt tillgängliga på Barnbokens hemsida barnboken.net.