Kurs i att skriva barnbokskritik

Den 22-23 november arrangerar Svenska barnboksinstitutet kursen Att skriva barnbokskritik.
Syftet med kursen är att ge teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. Kursen riktar sig till de som redan skriver barnbokskritik, till de som på andra sätt och i andra medier (t.ex. bloggar) presenterar och anmäler nyutkomna böcker för barn och unga, och till de som i dag inte är verksamma som kritiker men som är nyfikna och vill börja.

Medverkande föreläsare och workshopledare är fil dr och kritiker Ulla Rhedin, författaren Mats Berggren och docent Mia Österlund. Kursledare är forskningsledare Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.

Intresset för kursen har varit mycket stort och alla har tyvärr inte kunnat beredas plats. Detta är första gången kursen ges och vår förhoppning är att fortsätta nästa år.

Kursen arrangeras av Svenska barnboksinstitutet med ekonomiskt stöd från Kulturrådet, Stockholms stad, Svenska barnboksakademin, Svenska Akademin och Sveriges författarförbund (barn- och ungdomslitterära sektionen, BULT).