Nyhet 2021-08-25

Kurs i höst! Barnlitterära vandringar i verkliga och skönlitterära miljöer med Maria Nikolajeva

Maria Nikolajeva under en barnlitterär vandring

Kan man få en djupare förståelse av en skönlitterär text genom att vistas på den fysiska platsen där texten utspelar sig?  Kan en vandring bli en inkörsport till skönlitteratur för en motvillig läsare? Kan en vandring tillföra någonting nytt till en favoritbok?

Under den här kursen får du ta del av en unik metod för att koppla texten och platsen, den fysiska och den skönlitterära miljön, den skönlitterära personens sinnliga upplevelse av platsen och den verkliga läsarens utforskning av den verkliga platsen genom personens sinnen och medvetande.

Kursens innehåll 

Du kommer att läsa ett antal barn- och ungdomsböcker med tydlig platsanknytning och tillsammans med andra kursdeltagare utarbeta en plan för en vandring som utgår från boken. Därefter får du följa med på en vandring med kursledaren. Efter kursen ska du lämna in en kort skriftlig uppgift som du med fördel kan använda för dina egna litterära vandringar med unga läsare.

Kursledare är litteraturprofessor Maria Nikolajeva. Sedan 2020 har Maria Nikolajeva genomfört vandringar i Svenska barnboksinstitutets regi utifrån litterära verk efter en egenutvecklad vetenskaplig metod.

Praktiskt om kursen

Kursen ges i Stockholm, fredagen 21 oktober på Norra latin i Stockholm (t-bana Hötorget). Kursavgiften är 850 kr, i vilket det ingår material, för- och eftermiddagsfika och lunch under kursdagen. Information om antagning och inbetalning av kursavgift skickas ut efter anmälan.

Anmälan är bindande och det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn. Till anmälningsformulär.

Har du frågor om kursinnehållet? Kontakta Maria Nikolajeva.
Har du frågor om bokning, betalning eller praktiska detaljer kontakta Sbi.

Kursen anordnas av Svenska barnboksinstitutet med medel från Kulturrådet.