Nyhet 2020-05-14

Ny bibliotekarie till Svenska barnboksinstitutet

Sara Lafolie

Sara Lafolie blir från augusti ny bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet. Hon kommer främst att arbeta med förvärv och katalogisering av den teoretiska samlingen.

Sara har tidigare arbetat på MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) där hon haft huvudansvar för förvärv av barn- och ungdomslitteratur och bland annat arbetat med metadata. Hon har också erfarenhet från folkbibliotek och senast från forskningsbibliotek. Sara har genom sina olika uppdrag skaffat sig en bred kompetens inom biblioteksområdet som kommer att vara till stor nytta för Sbi. Till det kommer hennes goda kunskaper om barn- och ungdomslitteratur och hennes serviceinriktade inställning. Vi är mycket glada att få med Sara i gänget på Sbi. Hon kommer att bli en tillgång på många sätt.


(Foto: privat)