Astrid Lindgrens bildvärldar, red. Helene Ehriander och Anette Almgren White

Senaste boken i Svenska barnboksinstitutets skriftserie, nr 149, är Astrid Lindgrens bildvärldar, red. Helene Ehriander och Anette Almgren White (Makadam förlag). Boken är en forskarantologi och medverkar gör vid sidan av redaktörerna bland andra Åsa Nilsson Skåve, Mia Österlund, Agnes-Margrethe Bjorvand, Lars Bengtsson, Peter Kostenniemi och Åsa Warnqvist.

En rad olika bildkonstnärer som illustrerat och tolkat Astrid Lindgrens verk tas upp däribland Ingrid Vang Nyman, Anna Riwkin-Brick, Hans Arnold, Pija Lindenbaum och Ilon Wikland.