Nyhet 2021-05-04

Ny avhandling utforskar fanfiction och fanart sprungen ur Engelsforstrilogin

Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren firar tioårsjubileum. Tillsammans med efterföljande Eld och Nyckeln bildar boken Engelsforstriologin, som översatts, blivit tecknad serie och filmatiserats. Fantasyberättelsen om de unga häxorna har sedan levt vidare i en digital värld där hängivna läsare tolkar berättelsen på nytt.

Lagom till 10års-jubileet kommer nu Tuva Haglunds avhandling Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelsforstriologins digitala fangemenskap 2011-2016.

Tuva Haglund har studerat den fanfiction och fanart som under 2010-talet publicerats inom läsgemenskapen – vad Engelsforsfansen skapat. Där finns ett socialt sammanhang av kreativitet, inspiration och samarbete, som i sin tur formats av den digitala miljöns förutsättningar. Haglund utforskar den kraft som ligger i att dela starka läsupplevelser med andra.

Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelsforstriologins digitala fangemenskap 2011-2016 av Tuva Haglund är nr. 153 i Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet.