Nyhet 2021-06-01

Nya artiklar i Barnboken

Karlsson på taket, kraftuttryck och kvinnliga astronauter

Barnboken publicerar nu årets första artiklar. I sitt bidrag till temat ”Silence and Silencing in Children’s Literature” gör Lance Weldy en queerteoretisk analys av Astrid Lindgrens Karlsson på taket. Weldy visar på hur Karlsson vägrar låta sig tystas av sin normativa omvärld. Inom temat ”Översättning” publiceras också två nya artiklar. Marcus Axelsson och Charlotte Lindgren tittar närmare på kraftuttryck i franska och svenska översättningar av Maria Parrs Keeperen og havet, medan Mari Mossberg undersöker könsneutrala och inkluderande strategier i franska faktaböcker översatta till svenska.

Barnbokens hemsida, barnboken.net, finns nu även två nya recensioner av teoretiska böcker som behandlar Barbro Lindgrens författarskap respektive unga poeter.