Nyhet 2021-05-03

Ulf Starks Stureby, barns brev till tidskriften Jultomten och fabelns väg till barnlitteraturen – nya artiklar i Barnboken

Barnboken publicerar nu tre nya artiklar. Magnus Öhrn tar med oss på en litterär exkursion i Ulf Starks Stureby, en fiktiv plats med starka kopplingar till den verkliga orten. I den första artikeln tillhörande temat ”Barnbiblioteket Saga och Svensk Läraretidnings förlag” undersöker Sirkka Ivakko och Björn Sundmark läsarengagemang, bildtolkning och identifikation i brev skrivna av barn runt sekelskiftet 1900 till tidskriften Jultomten. Erik Zillén följer fabelns väg från en genre som använts i undervisning i klassiska språk till en litterär genre avsiktligt utformad för unga läsare på deras modersmål.

Vi publicerar även tre nya recensioner av teoretisk litteratur som behandlar Zacharias Topelius, flickboksöversättning samt nordiska barnböcker och barnläsare ur ett historiskt perspektiv.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning är en vetenskaplig Open Access-tidskrift som publicerar akademiska artiklar om barnlitteratur. Alla artiklar och recensioner finns fritt tillgängliga på Barnbokens hemsida barnboken.net.