Nyhet 2020-06-17

Nylansering av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning nylanseras med en uppgraderad webbplats, de första artiklarna i årg. 43, ett nytt Call for papers samt en Facebook-sida.

Ny layout på barnboken.net
Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning har fått nytt utseende och en uppgraderad webbplats. Samtliga artiklar från och med årgång 28 (2005) finns fritt tillgängliga på barnboken.net.

Nya artiklar och recensioner
Samtidigt som barnboken.net har fått nytt utseende publiceras också de sju första artiklarna i årgång 43 (2020) och fem recensioner.

Förra året var Sbi huvudarrangör för den internationella konferensen IRSCL Congress 2019. Konferensens tema var ”Silence and Silencing in Children’s Literature”. Nu publiceras fem artiklar på det temat. Artiklarna berör bland annat tysta barn i TV-spel, tystnad som berättarteknik i ungdomsböcker om Förintelsen och nya perspektiv på ägget i barnboken. Gästredaktörer är Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist och Mia Österlund.

Inom temat ”Ethnic-Cultural Diversity in Nordic Children’s & Young Adult Literature” publiceras även en artikel som med utgångspunkt i en textlös bilderbok berör hur berättandet kan ge röst åt flyktingar samt en artikel om vad dansk multikulturell barnlitteratur och afroamerikansk barnlitteratur kan lära av varandra. Gästredaktörer är Lydia Kokkola och Sara Van den Bossche 

Fler artiklar på ovanstående teman kommer att publiceras under året.

Nytt Call for papers: Poesi för barn och unga
Poesi för barn och unga har fått sparsamt med uppmärksamhet inom barnlitteraturforskningen. Det vill redaktionen för Barnboken tillsammans med gästredaktörerna Anne Skaret och Johan Alfredsson råda bot på och inbjuder därför till artiklar på temat poesi för barn och unga. Deadline för abstract är 31 augusti 2020

Följ Barnboken på Facebook
Nu kan du följa tidskriften Barnboken på Facebook. Där tipsar vi om nya artiklar och recensioner och annat intressant som händer inom barnlitteraturforskningen: facebook.com/barnboken.journal/