Barnboken vol. 42 (2019)

När L. M. Montgomerys böcker om Emily översattes till svenska anpassades Emily till en mer lämplig förebild för unga flickläsare. Det menar Laura Leden i sin nypublicerade artikel i Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning. Läs även recensioner av rykande aktuell forskning om barn- och ungdomslitteratur.

Under flickbokens guldålder på 1950-talet översattes många flickböcker till svenska och det var vanligt att de svenska utgivarna lät göra stora ändringar. Ett exempel på det är översättningarna av L. M. Montgomerys böcker om Emily som förkortades och redigerades för att göra Emily till en lämplig förebild för unga flickläsare. Det visar Laura Leden i artikeln “Girls’ Classics and Constraints in Translation. A Case Study of Purifying Adaptation in the Swedish Translation of L.M. Montgomery’s Emily of New Moon”.

I Barnboken finns även åtta recensioner av nyutkommen teoretisk litteratur. Bland annat recenseras Hilda Jakobssons avhandling Jag var kvinna av Anders Öhman och Maria Jönsson recenserar antologin Connecting Childhood and Old Age in Popular Media. I en samlingsrecension recenserar Olle Widhe två verk som båda belyser första världskriget i relation till barnlitteratur och barnkultur.

Läs hela artikeln och recensionerna fritt tillgängliga på www.barnboken.net