Barnfattigdom, konsumtionskultur och entreprenörskap i litteratur och kultur för barn och unga från 1930-talet till idag.

Pile of money coins in and outside the glass jar with the book on blurred natural green background for financial and education concept

Ekonomin bestämmer villkoren för alla liv oavsett världsåskådning eller tillgångar och är i den nordiska barn- och ungdomslitteraturen ett fortsatt angeläget ämne. Pengar eller snarare bristen på dem är ett återkommande motiv från Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället (1907), via Astrid Lindgrens Rasmus på luffen (1956) till samtida Elin Johanssons och Ellen Ekmans Veckan före barnbidraget (2016).

Det är kanske lätt att tro att dagens privilegierade nordiska barn inte behöver bry sig om pengar men enligt exempelvis Rädda barnen ökar barnfattigdom och klassklyftor i hela Europa. Vilken roll spelar ekonomiska frågor i kultur för barn och unga före, under och efter folkhemmets glansdagar? Hur gestaltas barn och ungas relation till pengar?

Det här diskuteras den 26 november på Svenska barnboksinstitutet. Programmet inleds med föreläsningar och avslutas med ett panelsamtal med de medverkande. Dessa är: Elina Druker – Varuhus och frosserimotiv i bilderböcker från 1930 till 1960-talet, Anna Cavallin – pengar, ekonomi och hushållning i Claques Pella-böcker (1958–65) samt Ingegerd granlunds Tolv brev till Tonina (1956), Peter Kostenniemi – nyliberalism och entreprenörskap i SVT:s julkalendrar Kaspar i Nudådalen (2001) och Tjuvarnas jul (2011) och Lydia Wistisen – skildringar av fattigdom i 2010-talets svenska bilderbok.

Föreläsningarna bygger på ny forskning som under hösten publiceras i tidskriften Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning på temat Pengar. www.barnboken.net.

Datum: 26 november
Tid: kl. 15.00-18.00
Plats: Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm (t-bana Odenplan)
Ingen förhandsanmälan, fritt inträde

Samtliga föreläsare är verksamma vid Stockholms universitet.
Anna Cavallin är doktor och arbetar som studierektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt med forskningsprojektet ”Children, Clothing, and Swedish Societal Norms”, med fokus på samtida representationer av normer i olika medier.

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, och har främst ägnat sig åt forskning inom barnlitteratur, modernism och avantgarde med särskild tonvikt på relationer mellan olika medier.

Peter Kostenniemi är doktorand i litteraturvetenskap och undersöker representation av barn och av barndom i samtida barnlitterär gotik publicerad i Skandinavien. Andra forskningsintressen är bland annat ekonomiska diskurser i barnkultur.

Lydia Wistisen är doktor och forskare i litteraturvetenskap och ägnar sig främst åt ungdomslitteratur och ungdomsskildring. Just nu arbetar hon på ett projekt om hur efterkrigstidens förändrade syn på ungdomar och generationsskillnad inverkar på samtida litteratur. Hon är också intresserad av berättelser från miljonprogrammets höghusförorter i Sverige och liknande områden i Europa.