Är det dags för barnen att vara med och bestämma – på riktigt?

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 27 mars 2019

År 2018 gavs det ut 2 308 barn- och ungdomsböcker i Sverige och för första gången sedan 2010 minskar antalet utgivna titlar. Det visar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning som presenteras idag kl. 13. Fokus i 2018 års utgivning ligger huvudsakligen på att uppmärksamma orättvisor, synliggöra sociala och ekonomiska skillnader och att engagera barn i protesthandlingar.

Efter att utgivningen under 2000-talet mer än fördubblats ser vi nu för första gången sedan 2010 att utgivningen minskar. Den 28 februari 2019 hade det inkommit 2 308 barn- och ungdomsböcker med utgivningsår 2018 till Sbi. Det är 224 titlar (nio procent) färre än år 2017. Minskningen utgörs emellertid inte av någon allmän neddragning på förlagen utan har primärt att göra med förändrade utgivningsstrategier på enskilda förlag. Statistiken visar också att den svenska utgivningen fortsätter att dominera.

I 2018 års böcker stärks det samhällsengagemang som noterats de senaste åren. Fokus ligger huvudsakligen på att uppmärksamma orättvisor, synliggöra sociala och ekonomiska skillnader och ifrågasätta maktordningar. Barnens roll som medborgare med rättigheter betonas och här finns en stark vilja till att uppmuntra barn att aktivt engagera sig i frågor som rör dem. Tillsammans ställer dessa barnböcker vuxenvärlden inför frågan: Är det inte dags för barnen att få vara med och bestämma – på riktigt?

Bilderböcker är fortsatt den i särklass största utgivningskategorin. I 2018 års utgivning finns flera titlar där gestaltningen av kroppen spelar en central roll. Framför allt gäller det de svenska originalen. Att tyngdpunkten vilar på former och normer är en del i den samhällsinriktade bilderboken, som vill understryka och normalisera olika typer av kroppar. Hit hör exempelvis skildringen av hudfärg, funktionsvariationer, kroppsstorlek och ålder.

Utöver detta finns i årets Bokprovning djupdykningar i 2018 års hästböcker med särskilt fokus på det framträdande temat våld och djurplågeri, böcker som tar upp självmord och närstående personers död samt verk som på olika sätt knyter an till klassiska sagor.

Svenska barnboksinstitutet har till uppgift att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har sedan 1993 genomfört Bokprovningen.

Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: kl. 13–16.30

Kontakt: Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet, 08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@barnboksinstitutet.se

Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61, 113 22 Stockholm