Nyhet 2023-09-18

Regeringen föreslår en stärkning av Svenska barnboksinstitutets bidrag

Regeringen vill genomföra en satsning på barns och ungas läsning de närmaste åren. Förslagen innefattar bland annat bemannade skolbibliotek, mer läroböcker, mer fysiska böcker, kompetensutveckling och en satsning på kunskap och forskning genom en stärkning av Svenska barnboksinstitutets bidrag.

– Vi välkomnar Regeringens vilja till och engagemang i att stärka barns och ungas läsning. Institutet har i många år pekat på behovet av just detta och vi är fantastiskt glada att vi får chansen att vara en del av det genom den här stärkningen till institutet, säger Sbi:s chef Åsa Warnqvist.

Christer Nylander, ordförande för Svenska barnboksinstitutets styrelse kommenterar förslaget:

– Barnboksinstitutet är ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Vill man satsa långsiktigt för att förbättra barns läsning är det därför strategiskt klokt att stärka barnboksinstitutet.

Under 2024 föreslår Regeringen en satsning på sex miljoner i utökat bidrag till Svenska barnboksinstitutet och därefter fyra miljoner per år. Medlen ska användas till att öka kunskapen och forskningen om barns och ungas läsning.

Åsa Warnqvist (foto: Eva Dalin) och Christer Nylander (foto: Sbi)