Rekordutgivning i Barnboken!

På barnboken.net publicerades 2018, 15 artiklar och 20 recensioner, vilket är mer än något annat år i tidskriftens historia! Årets två teman är ”Den nordiska barnboken runt 1968” och ”Med bilden i fokus”.

Temat ”Den nordiska barnboken runt 1968” har gästredigerats av Olle Widhe vid Göteborgs universitet. Här har fem artiklar publicerats som på olika sätt diskuterar hur samtidens barnlitteratur förhöll sig till denna viktiga period i svenskt och internationellt kulturliv.

Temat ”Med bilden i fokus” har gästredigerats av Mia Österlund vid Åbo Akademi och här kan läsaren ta del av hela nio artiklar som tillsammans visar upp en stor bredd av perspektiv på bildens roll och funktion i barn- och ungdomslitteraturen.

Årgångens enda övriga artikel uppmärksammar Frankenstein-jubileet.

Läs alla artiklar och recensioner på www.barnboken.net