Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond utlyser stipendium till forskare

Härmed inbjuds institutioner och avdelningar som omfattar ämnet litteraturvetenskap vid landets universitet och högskolor att ge förslag på innehavare av Martha Sandwall-Bergströms stipendium 2019 till forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet. Stipendiet är på 89 000 kr.

Särskilda blanketter finns inte. Rekommendationer från professorer eller andra forskningsansvariga ska författas på ca en halv A4-sida och kortfattat motivera vederbörandes kandidatur. En verklista i urval ska bifogas, men inga andra underlag i form av betyg, skrifter eller manuskript. Förslag mottages till och med den 25 april 2019.

Mottagare utses av en jury tillsatt av stiftelsens styrelse.

Information om stipendiet:
Efter donation av författaren Martha Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättades 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till i första hand förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Tidigare forskarstipendiater:
Eva Söderberg (2000), Helen Ehriander (2002), Elina Druker (2007), Maria Andersson och Annika Gunnarsson (delat stipendium, 2009), Lotta Paulin (2011), Magnus Öhrn (2013). Helen Asklund (2015), Birgitta Theander (2015), Lydia Wistisen (2015), Martin Hellström (2017) och Kelly Hübben (2017).


Eventuella frågor kan ställas till:
Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet

e-post: asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se

Förslag insänds till:
Svenska barnboksinstitutet
Åsa Warnqvist
Odengatan 61
113 22 Stockholm

Eller per e-post till:
asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se